TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoTram

InfoAir

Zawiercie: Gmina zleci zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych
InfoBike.pl - Opublikowano: 11.02.2019 19:52:47

Gmina Zawiercie informuje o ogłoszonym przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu"

Dane zamawiającego:

Gmina Zawiercie

42-400 Zawiercie

ul. Leśna 2

Tel. 32 49 41 267

Fax. 32 67 22 684

E-mail zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

WWW www.zawiercie.bip.net.pl

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu"

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

    1) Prace projektowe, w tym:  mapy do celów projektowych – ilość egzemplarzy 5 kpl.;  inwentaryzacja zieleni wraz z decyzją o wycince drzew i krzewów oraz nasadzeniami zastępczymi – ilość egzemplarzy 2 kpl.;  opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami sieci;  wykonawca uzyska decyzję lokalizacji celu publicznego lub potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jeśli powyższe będzie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu inwestycji;  wykonawca uzyska decyzję środowiskową oraz raporty oddziaływania na środowisko, jeśli będą wymagane;  wykonawca uzyska decyzję wodnoprawną, jeśli będzie wymagana;  dokumentacja geotechniczna lub geologiczna inżynierska określająca warunki gruntowo-wodne podłoża – ilość egzemplarzy 4 kpl.;  uzgodnienia, opinie, decyzję ujęte w Prawie Budowlanym, normach, przepisach, Rozporządzeniach, uzgodnienia z zarządcami dróg, gestorami sieci; będące niezbędne do realizacji zadania;  projekt budowlany i wykonawczy, wielobranżowy dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 4 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  projekt budowlany i wykonawczy zabezpieczenia, przebudowy istniejącej infrastruktury w przypadku wystąpienia kolizji lub obowiązku nałożonego przez gestora sieci dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 4 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);.  przedmiary robot dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  kosztorys prac budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z występujących branż oddzielnie – ilość egzemplarzy 2 kpl. (dla każdej z branż oddzielnie);  zatwierdzony projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego w czasie realizacji – ilość egzemplarzy 4 kpl.;

    2) Roboty budowlane, w tym:  budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych; dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej wg technologii zawartej w PFU ze szczególnym uwzględnieniem zmniejszeniem emisji CO2 i zmniejszeniem degradacji środowiska, poprzez zaprojektowanie zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania;  adaptację istniejącego oznakowania, tj wykonanie wg zatwierdzonych projektów docelowej organizacji ruchu nowej organizacji ruchu dla potrzeb zintegrowanych centrów przesiadkowych; dróg rowerowych, rowerowych, infrastruktury towarzyszącej.  wykonanie nowego oznakowania poziomego oraz pionowego;  przebudowę i zabezpieczenie niezbędnego uzbrojenia terenu będącego w kolizji z planowanym przebiegiem inwestycji;  przebudowę kolizji słupów oświetlenia ulicznego, słupów sieci niskiego napięcia, słupów teletechnicznych, regulacja wysokościowa włazów, pokryw studni, wpustów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, gazowej, wodociągowej, itp.;  przebudowę odcinków dróg publicznych celem bezpiecznego wyznaczenia dróg rowerowych polegającej na oznakowaniu ulic, poboczy, symbolem "sierżanta rowerowego" P-27 oraz oznakowaniem A-24 i Tabliczki typu R;  inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak niezbędna inwentaryzacja zieleni i nasadzenia zastępcze zieleni, rozbiórka istniejących dróg, ewentualna przebudowa ogrodzeń, furtek, bram;  budowę zintegrowanych centrów przesiadkowych – 4 lokalizacje, w tym wykonanie koryta drogowego, wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi o powierzchni: - ZCP w sąsiedztwie dworca PKP – 1200,00 m2; - ZCP w Kromołowie – 700,00 m2; - ZCP w Skrażycach – 400,00 m2; - ZCP w Blanowicach – 450,00 m2;  budowa elementów oświetlenia – 5 kpl.  budowę elementów małej architektury (koszy na odpady szt. 54, koszy na psie odchody szt. 20, gablot informacyjnych szt. 4, ławek szt. 95, stojaków rowerowych szt. 204, stacji naprawy rowerów 5 szt..).  Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,5 m., technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 3570,28 mb + 5323,12 mb.  Projektowany ciąg pieszo-rowerowy min. 3,0 m., technologia nawierzchni – kostka betonowa – dł. 1125,12 mb + 770,37 mb.  Projektowana droga rowerowa z możliwością dojazdu do posesji min. 3,0 m, technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 2431,13 mb + 743,88 mb.  Projektowana droga rowerowa min. 3,0 m, szerokość zmienna, technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 1560 mb. (pow. 7275 m2)  Projektowany pas rowerowy 2x min. 1,5 m (obustronny), technologia nawierzchni - bitumiczna – dł. 743,10 mb.  Ruch rowerowy na zasadach ogólnych – oznakowanie pionowe i poziome wraz z BRD – dł. 3274.34 mb + 968.74 mb + 112.62 mb.  Projektowana droga rowerowa wymagająca przebudowy jezdni szer. min. 2,0 m., technologia bitumiczna - – dł. 221,59 mb  Projektowana droga rowerowa wymagająca przebudowy jezdni szer. min. 3,0 m., technologia bitumiczna - – dł. 962.82 mb.  Istniejąca droga rowerowa wymagająca uzupełnienia oznakowania oraz wymiany nawierzchni ., technologia bitumiczna - – dł. 645,50 mb + 1740.00 mb.+ 1150 mb  Projektowana droga rowerowa szer. min. 2,5 m. technologia mineralno-żywiczna – dł. 1000,04 mb.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Przewidywany termin otwarcia ofert: 15 luty 2019 r.


WIĘCEJ
Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
ogłoszony
zintegrowane węzły przesiadkowe
Bike&Ride
DIP
Zawiercie

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....