TransInfo

InfoBus

InfoRail

InfoTram

InfoBike

InfoAir

InfoShip

  • Start
  • rejestracja
Konto użytkownika
Aby korzystać z konta użytkownika musisz się najpierw zalogować.
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta - zarejestruj sie już teraz!

Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe


Minimum jedna opcja musi być wybrana
turystyczne


organizator, pośrednik
Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o przewoźniku
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Informacja dostępna dla wszystkich użytkowników systemu|Dane szczegółowe

Kontakt dostępny dla wszystkich użytkowników systemuProfile społecznościowe
Informacje o biurze podróży
Załącz dokumenty
Opis jak co działa

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe daneProfile społecznościoweDodatkowe informacje o użytkowniku

Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


WYCZYŚĆ FORMULARZ
ZATWIERDŹ
Podstawowe dane


Zamawiam darmowy newsletter


Oświadczam iż zapoznałem się regulaminem serwisu


ZATWIERDŹ

Dziękujemy za rejestrację

Wiadomość z potwierdzeniem oraz szczegółami została wysłana na adres e-mail podany przy wypełnianiu zlecenia.


ZAREJESTRUJ SIĘ

InfoTram

InfoAir

Nextbike obsłuży Koszaliński Rower Miejski
INFOBIKE.PL - Opublikowano: 06.12.2017 17:35:37
Zdj. Z archiwum Nextbike Polska

5 grudnia Nextbike Polska zawarła umowę z Koszalinem na kompleksową obsługę Koszalińskiego Roweru Miejskiego. Od 27 kwietnia przyszłego roku w Koszalinie zacznie działać wypożyczalnia z 10 stacjami i 100 rowerów. Umowa, opiewająca na blisko 1,24 mln ł, będzie obowiązywała do 30 listopada 2020 roku.

Umowa przewiduje kary umowne m.in.: (i) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Emitenta w wysokości 20% wynagrodzenia, (ii) za opóźnienie w uruchomieniu systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, (iii) za niefunkcjonowanie systemu Koszalińskiego Roweru Miejskiego z przyczyn leżących po stronie Emitenta w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień niefunkcjonowania.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Zamawiający zapłaci na rzecz Emitenta karę umową w wysokości 20% wynagrodzenia należnego Emitentowi. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku zaistnienia określonych Umowie okoliczności m.in.:(i) nierozpoczęcia przez Emitenta realizacji Umowy w terminie 30 dni od umówionego terminu realizacji usługi, (ii) przerwania przez Emitenta realizacji usług - w przypadku gdy przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni (iii) realizacji przez Emitenta Umowy w sposób niezgodny z jej warunkami po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości.
Emitentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności, jeśli (i) Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn odmówi podpisania protokołu odbioru (ii) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur (iii) Zamawiający, wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Emitenta. Spodobał Ci się ten artykuł? To polub nas na
Sprawdź też:
Koszalin
Koszaliński Rower Miejski
wypożyczalnia rowerów
Nextbike Polska

Twój planner podróży


Z:
DO:
DATA
ODJAZDU
CZAS
ODJAZDU

SZUKAJ
Newsletter

Firma "JMK analizy rynku transportowego" oferuje na bieżąco aktualizowaną informację przetargową w zakresie dostaw taboru szynowego, autobusowego oraz obsługi linii komunikacyjnych. Wykup dostęp on-line!
Aktualizowane co miesiąc raporty na temat liczby zarejestrowanych nowych oraz używanych autobusów w Polsce to kompendium wiedzy na temat tego segmentu gospodarki. Analizy zawierają m.in. szczegółowe...
Sprawdź nasz nowy cennik reklamowy na rok 2019 Nasz portal działa w branży transportu publicznego od 2001 roku. Początkowo - tylko pod nazwą InfoBus.pl - obejmował tylko tematykę autobusową....